Jennifer Hope Photography | FR-B vs Arapahoe • 2/4/15