Varsity vs. Eaglecrest • 9/12/08

Varsity vs. Rockhurst (MO) • 9/19/08

Varsity vs. Overland • 9/26/08

Varsity vs. Arapahoe • 10/3/08

Varsity vs. Cherry Creek • 10/10/08

Varsity vs. Mountain Vista • 10/18/08

Varsity vs. Grandview • 10/24/08

Varsity Playoffs vs. Fort Collins • 10/31/08

Varsity Playoffs vs. Chaparral • 10/3/08

Varsity Playoffs vs. Rocky Mountain • 11/14/08

Varsity Playoffs vs. Poudre • 11/22/08